NB! Jeg holder ferie fra d. 10. oktober - 18. oktober

Lyt til de ubehagelige følelser – de er et vigtigt signal til dig – Del 3

Del 3: Lær at arbejde med dine tanker og forestillinger

Når du lærer at lytte til dine følelser, både de rare og de ubehagelige, lærer du dig selv bedre at kende. Første skridt er at vide, at ubehagelige følelser fortæller dig, at du skal flytte dig enten mentalt eller fysisk. Andet skridt er at opspore roden til de ubehagelige følelser og undersøge dem lidt nærmere.

Tredje skridt er at arbejde med konkrete tanker og forestillinger, som holder dig fanget. Når du gør det, kan du bevidst ændre på indlærte mønstre og reaktioner. Dermed kan du lære at flytte dig fra en situation, der er dårlig for dig. Læs med her:

Føler du dig afhængig af ubehagelige følelser?

Har du nogensinde overvejet om du kunne være afhængig af at have det skidt? Føles det godt eller tiltrækkende at glide ind i en velkendt smertetilstand?
Kunne det tænkes at din smerte også på en eller anden måde er et ubevidst værn eller en undskyldning overfor dig selv, så du kan forblive uskyldig og offer for alle mulige omstændigheder?
At det på en underlig omvendt måde kan føles trygt at have det skidt?

Meget tyder på at de fleste voksne som har levet med uløste og langvarige trivselsproblemer i opvæksten, kan have adfærds- og tankemønstre, som ubevidst får de samme problemer til at opstå igen og igen. At man finder mennesker eller omstændigheder, som man ubevidst bruger til at genspille de samme dramaer år efter år. Ubevidst i et håb om at kunne ændre på dramaet. Men du ændrer først på dramaet og udfaldet, når du starter med at ændre på dig selv. Det, som ofte sker, når du bliver kuppet af dårlige følelsestilstande, er, at du kommer til at bekræfte de negative tanker og forestillinger, som skaber de ubehagelige følelser. Jo længere tid du bliver i det, jo stærkere bliver det følelsesmønster. Du skal i stedet til at se følelserne som et signal om at gøre noget ved situationen.

To konkrete situationer…

Forestil dig en konkret situation. Din kæreste kommer for sent til jeres aftale. Helt automatisk får du negative tanker om din kæreste og din kærestes handling, som sætter gang i bestemte følelser og reaktioner.

Måske du har det svært med uforudsigelige hændelser. Uden rigtigt at være bevidst om, hvad der sker i dig, går du i gang med at tænke: Han/hun gør sig ikke umage med mig. Han/hun er fuldstændig ligeglad. Jeg er intet værd.

Når du tænker sådan om din kærestes handling (at komme for sent), er det klart, at du bliver ubehageligt til mode. Mange tolker situationer uden at være bevidst om det. Disse tolkninger vil ofte være negative og udløse negative følelser i dig. De fleste lader sig helt automatisk opsluge af disse følelser.

Et andet konkret eksempel kan være, at du får det dårligt uden at vide hvorfor. Følelserne kan komme fra morgenstunden. Uden at du tænker nærmere over dem, og uden egentlig at tage stilling til hvorfra de kommer, får de lov til at brede sig i dit sind og din krop. Nogle gange sidder de i din krop hele dagen og måske flere dage i træk.

Måske tænker du: Det aldrig går over. Jeg er altid trist og i dårligt humør.

Det er ikke sandt. Det er en del af de spor, som din opvækst i et familie med misbrug har sat.

… hvad du kan lære af dem…

Din krop er godt til signalere fysisk ubehag, når du f. eks. sætter din hånd på en tændt kogeplade. Helt automatisk flytter du din hånd. Det er også det, dit sind gør, når du får ubehagelige følelser. Men fordi du i årevis har lært at undertrykke dem, så har du svært ved at flytte dig. Når det drejer sig om psykisk ubehag, så kan du få indarbejdet og træne den refleks, så du bliver opmærksom og kan handle på ubehaget.

Du skal ud af de følelser. Det er ikke meningen, at du skal gå og have det skidt.

Hvis du genkender nogle af disse årsager til, at du lider og mistrives, vil en beslutning om at komme ud af denne tilstand kunne ændre dit liv markant.

…og hvordan du kan ændre dine reaktionsmønstre

I eksemplet, hvor din kæreste kommer for sent, kan du starte med at trække vejret dybt. Selvom du bliver ramt og såret, er det vigtigt ikke at gå i gang med at bebrejde og skælde ud. Prøv i stedet at være opmærksom på dine tanker, dine forestillinger om situationen og den fysiske følelse i din krop.

Derefter kan du prøve at være åben og nysgerrig omkring årsagen til forsinkelsen. Det er slet ikke sikkert, at han/hun er ligeglad med dig, og synes, at du ikke er noget værd. Sandsynligvis er det en falsk tolkning af situationen. Måske var han forsinket pga. den offentlige transport eller en punkteret cykel. Måske havde chefen holdt på ham, lige da han skulle til at gå. Du må gerne spørge, hvad der skete. Om der var en bestemt årsag. Og du må også gerne sige, at det er vigtigt for dig, at han eller så vidt muligt kommer til tiden, fordi en forsinkelse giver dig en følelse af at blive svigtet. Eller at du gerne vil have besked, hvis han eller hun er forsinket.

Hvis, eller når, du får det dårligt uden at vide hvorfor, kan det måske bunde i, at du bruger meget energi dagligt på at overleve. Hele din opvækst har du lært, at det var vigtigt at holde facaden. Eller at det var dig, der skulle rydde op og holde familien kørende. Intet under, at du er træt.

Lær at passe bedre på dig selv

Helt konkret skal du i gang med at øve dig i at gøre noget godt for dig selv hver dag. Det kan være helt små ting. Stå op lidt tidligere og lav f. eks. en hjertemeditation. Eller lyt til dine affirmationer eller vælg en meditation, som giver dig god energi. Hver morgen er en ny start. Men hvis du bruger morgenen til at komme tilbage til dine spekulationer og bekymringer, så vil du forsætte med samme humør, som du havde i går. Gør noget nyt.
Du skal til at skifte til ”en højere livsenergi” end den, som du befinder dig i, når du blot overlever.

Forstå at du lever i en slags trancetilstand, når du bare overlever, og at det slider på dine ressourcer. Du skal værne om dig selv. Til at passe og pleje dig selv, både fysisk og mentalt. Du skal sigte efter et meget mere meningsfyldt indhold i dit liv – for din egen skyld.

At leve dit liv, vil indebære nogle helt andre tiltag, end bare at komme igennem livet uden flere slag og afvisninger. Det indebærer, at:

• du tager det fulde ansvar for dig selv
• du sætter dig nogle mål, som du vil efterleve dagligt (f.eks. femten minutters meditation; en gåtur i fred og ro; de små pauser, som er med til at give dig glæde og energi)
• du tænker over hvordan du gerne vil være i verden
• du beslutter, hvilke værdier du vil leve efter (f. eks. være mere ærlig; sige nej tak, når du faktisk ikke har lyst; sætte grænser; giver dig selv lov til at være glad, når du faktisk ER glad, selvom andre omkring dig har det skidt, etc.)
• du overvejer hvilke mål, du gerne vil opnå, (f.eks. personligt, karrieremæssigt, socialt eller fysisk og mentalt)

Stil højt. Hav ambitioner på dine egne vegne.

Se dig selv stor og ønsk dig selv fri. Rigtig fri.

 

Inden du går... er du skrevet op til mit nyhedsbrev?

Modtag en gratis kropsafspænding
som lydfil.