NB! Jeg holder ferie fra d. 10. oktober - 18. oktober

Styrk dit selvværd og bestil din personlige affirmation.

Dit selvværd bunder i dine erfaringer og tanker, men er ikke fastlåst. Du kan ændre på et dårligt selvværd, og dine tanker om dig selv er ikke nødvendigvis sande. Positive affirmationer kan styrke dit selvværd og du kan lære at tænke anderledes om dig selv, dine muligheder og din fremtid.

Dit selvværd har rod i dine oplevelser, overbevisninger og erfaringer med, hvordan du oplever dig selv. Mange af disse overbevisninger er ubevidste, og ligger som et slags program i dit sind. De styrer ofte dine tanker, reaktioner, følelser og adfærd.

Du er blevet programmeret, siden du var et lille barn. Det betyder, at du som voksen højst sandsynligt stadig bygger din adfærd og dine reaktioner på erfaringer fra barndommen.

Hvis du f. eks. ikke oplevede at det var trygt at være dig, kan det skabe problemer for dig. Det kan være, at du ikke oplevede, at der var nok kærlighed, nærvær, engagement og forudsigelig adgang til trøst og støtte. Hvis du har haft en utryg opvækst, vil mange af de tanker, erfaringer og konklusioner du gjorde dig som barn, forsat have en negativ påvirkning på dit humør og dine valg. Du vil genspille de samme følelsesmæssige nedture, opleve mangeltilstande og tiltrækkes af mennesker som i forskellig grad vil repræsentere velkendte svigt. På den baggrund vil mange skabe en fortælling om sig selv, at ”sådan er jeg bare” eller ”det går altid galt for mig i sidste ende”, eller ”jeg skal bare ikke glæde mig for tidligt”…osv. Konklusioner og tanker, som bliver gentaget igen og igen og til sidst ender med at blive en tålt sandhed om dit liv og dine muligheder.

Men din programmering fra din opvækst behøver ikke længere at blive gentaget , og den er ikke sand. Den fortæller om din opvækst – JA, men den behøver ikke at blive din nutid og din fremtid.

Måske kan du nu se, at mange af dine problemer i bund og grund er blevet gentaget år efter år, og måske fra relation til relation. F. eks. kan mange af mine klienter genkende oplevelsen af at være hende/ham, som altid lytter og hjælper sine venner, men som ikke får det samme tilbage. Eller mange genkender at falde i de samme følelsesmæssige huller med dyb håbløshed, modløshed, sorg og smerte. Nøjagtig som de indimellem følte det som barn og ung.

Mange kender til at føle, at man er anderledes end andre. At det er de andre, der kan finde ud af livet, som kan elske og elskes, som lykkes, som hører rigtigt til. Bare ikke en selv. ”Der er noget galt med mig og hvis det bliver afsløret, så bliver jeg forladt.”

De følelsesmæssige mønstre stammer fra din fortid, og hvis du ikke får taget hånd om dem, så forsætter de med at underminere dig i fremtiden.

Tanker er bare tanker. Når tankerne handler om at nedgøre eller skræmme dig selv, beror de ikke på en bestemt sandhed, men kommer måske fra oplevelser meget tidligt i dit liv. Mange tror, deres tanker er sande.

I virkeligheden behøver du ikke at tænke dem til ende. Du har meget mere magt over dem, end du måske aner. Hvis du lader dem styre dig, så forsætter de med at fylde dig med negativitet og ubehagelige og ubærlige følelser.

Hvis du derimod vælger at stoppe op og betragte dem, så har du en mulighed for at tage stilling til, om de forsat skal have plads. Tanker kan udskiftes. Du kan tage styring over, hvordan du behandler dig selv, først og fremmest i forhold til måden hvorpå du tænker om dig selv, og måden du tackler situationer, når du er udfordret.

Her kommer affirmationer ind i billedet. Affirmationer er positive bekræftelser, som du kan vælge, og som kan stå i stedet for dine tidlige overbevisninger. De kan ændre dit liv.

En affirmation kan f. eks. lyde således: ”For hver dag der går, vokser mit selvværd. Jeg finder hele tiden nye veje til at styrke og elske mig selv, og mit liv bliver, som jeg drømmer om. Jeg tiltrækker kun kærlige, inspirerende og sunde venskaber, og jeg har nemt ved at sige både til og fra, på en konstruktiv og ligeværdig måde”.

Vores ubevidste har en stor magt over os, og det er en fordel at vide, når du kigger på dit liv lidt fra oven. Vores tanker og overbevisninger kan kontrollere vores måde at være på. Hvis du tror, at de er sande, hvad de fleste tror, så er det svært ikke at tænke dem til ende og undgå at  blive revet med i de følelser, som tankerne vækker i dig.

Groft sagt: har du automatiske eller ubevidste tanker om dig selv og dit liv, som er begrænsende, skræmmende, nedladende og negative, så vil det have en stor betydning for dig. Dit selvværd vil forsat være lavt.

Hvis du derimod begynder at arbejde med positive affirmationer, så vil du begynde at føle og tænke anderledes om dig selv og dine muligheder. Og forandringerne er på vej.

Affirmationer virker, når du arbejder med dem på denne måde:

Vælg tre eller fire områder, som du vil arbejde med. De kan handle om, at du er bange for at blive forladt, at du føler dig ensom, at du har angst etc.

Du kan nu bestille din egen personlige affirmation indspillet med musik hos mig. Skriv en mail til mig, hvor du beskriver de områder i dit liv, som du gerne vil ændre. 

Det bedste tidspunkt at lytte til affirmationer på er inden du falder i søvn, og gerne mens du sover. Og igen lige når du vågner fra søvnen. Lige inden du falder i søvn, er der adgang til dit underbevidste og vi kan ændre på dine indre overbevisninger med nye beskeder til dig, som styrker og støtter dig.

Det kan hjælpe dig med at sætte dig nye mål, som udvikler dit selvværd.

Udover at lytte til dine personlige udvalgte affirmationer hver aften inden sovetid, så vil det være godt i løbet af dagen at sige nogle af affirmationerne til dig selv. Eller skriv dem et sted hvor du ser dem.

Jo mere du beskæftiger dig med positive affirmationer, jo hurtigere går processen med at  optage dem som gode tankemønstre.

Inden du går... er du skrevet op til mit nyhedsbrev?

Modtag en gratis kropsafspænding
som lydfil.