NB! Jeg holder ferie fra d. 10. oktober - 18. oktober

Pårørende til misbruger

Individuel samtaleterapi kan hjælpe ved manglende selvværd, kriser, stress og udbrændthed, sorg, depression, sygdomsforløb, eller hvis du er, eller har været, i en tæt relation til en afhængig. 

Følelser og begivenheder, som ikke er forløst og bearbejdet, tapper for energi. Samtalens formål er at give en ny forståelse og afklaring, som kan lede til forandring og udvikling.

Når du søger hjælp hos mig, vil jeg tage udgangspunkt i det problem, du kommer med. Terapisituationen er en mulighed for at fokusere og mærke det, som er lige nu, og som måske gør ondt, gør dig bange og modløs, eller som du er rigtig træt af.

Med afsæt i de tanker og følelser, som opstår undervejs i forløbet, vil terapien lede dig frem til selv at tage beslutninger eller ansvar for forandringer, der virker sande for dig, og som bibringer dig forøget vitalitet og styrke. 

Emner for samtalen kan være:

1. Ægtefælle/kæreste

Det er ekstremt belastende at leve sammen med et menneske, som drikker for meget.

Du oplever sikkert en hverdag præget af usikkerhed og skuffelser. Jeres forhold er måske præget af uro, skænderier, negative spændinger eller for lange perioder med dræbende tavshed.

Hvis I har børn sammen, vil du sikkert ofte føle at du er alene om ansvaret og omsorgen for jeres børn. Og i parforholdet vil du sikkert også føle at du bliver svigtet.

Du kan hente råd og vejledning helt akut, hvis du lever i et parforhold, hvor der stadig er misbrug. Selvom du er ved at miste håbet, så kan det i de fleste tilfælde skabe forandring, når du stopper med at tage overdreven ansvar for din partner.

Du skal i gang med at sætte sunde grænser, og drage mere omsorg for dig selv.

Hvis du har levet i et forhold med en alkoholmisbruger, og misbruget nu er stoppet, så kan det hjælpe, at få bearbejdet hændelser eller få hjælp til at ændre dine tanke og kontrolmønstre. Du har selv ændret dig mens misbruget stod på, og det er nu på tide at du slipper kontrollen og bekymringerne.

De fleste ægtefæller udvikler det, der hedder medafhængighed. Medafhængighed er et kontrolmønster, der viser sig i at du er overinvolveret i misbrugerens liv, og forsøger at overtage ansvaret for ham/hende, fordi du har mistet tilliden til at han/hun selv kan klare sit liv. Du er blevet som en forælder til din ægtefælle og det giver en masse ubalance som ikke gavner nogen af jer.

Mange ægtefæller/kærester kan udvikle depression hvis ikke medafhængigheden bliver brudt.

Få hjælp til at bryde dit medafhængige mønster, og få livsgnisten tilbage.

2. Forældre til en (alkohol)misbruger

Hvis du har en ung eller et voksen barn, som har udviklet misbrug, så vil den mest typiske reaktion for forældre være, at du ryger tilbage i en aktiv forælderrolle, som dengang hvor dit barn var lille og boede hjemme hos jer. Mange forældre er skrækslagne for på en eller anden måde at være skyldige i misbruget, og forsøger derfor at hjælpe sit voksne barn på alle tænkelige måder. 

Desværre vil det der sker ofte være, at du som forælder er blevet medafhængig, og det betyder at du ikke længere kan sætte grænser for hvad du hjælper med. Du mister din fornuft og kommer til at gå med til ting, som overskrider dine grænser. Men fordi du er bange for at give slip, så inddrages du mere og mere i misbruget.

Når man er medafhængig, så hjælper du ikke dit barn til at komme ud af misbruget. Medafhængighed er problembevarende.

Så når din søn/datter flytter hjem til jer, og du betaler gælden, vækker ham/hende om morgenen, skriver jobansøgninger, opdrager og forsøger at puffe dit voksne barn ud i tilværelsen etc., så ser det ud som om at du fjerner årsager, som kunne udløse endnu mere misbrug.

Men det der virkelig sker er at du hjælper ham/hende til at forsætte, fordi konsekvenserne ved misbruget, dem tager du dig af. Så kan misbrugeren (din søn/datter) ikke finde motivationen til at komme ud af sit misbrug.

Misbrugere reagere anderledes på hjælp, end andre, og det er nødvendigt at du få mere indsigt i hvad misbrug skyldes, og hvordan det kan stoppe.

Kom og få vejledning i hvordan du kan hjælpe på en måde som ikke understøtter et forsat misbrug. Og få hjælp og inspiration til at sætte sunde grænser og passe bedre på dig selv, selvom du har et barn der har misbrugsproblemer.

3. Barn og ung i en familie med en far eller mor der drikker for meget

Er du barn eller ung, og har en mor eller far der drikker, så har du akut brug for hjælp. Børn er de eneste, som ikke kan forlade situationen, og I er også de eneste, som kan risikere at få varige skader af en opvækst i misbrug. 

Det er vigtigt at hente hjælp og få viden om hvad du kan gøre.

Har du haft en mor eller far, der har drukket, men som nu er stoppet, så kan det være meget vigtigt at få hjælp til at forstå hvordan det kan have påvirket dig.

Mange børn og unge udvikler fx forsvarsmekanismer, i stedet for at udvikle jeres egen unikke personlighed.

Når man lever i misbrug, har det været nødvendigt for dig at finde nogle måder at overleve på. De forsvarsmekanismer som du brugte mens din mor og far drak, de går ikke væk af sig selv. Det kan betyde at du stadig går og kontrollere din mor/far. At du spekulerer meget og føler dig ansvarlig for andre.

Det kan også være at du har svært ved at tage imod ros, kærlighed og anerkendelse, fordi du er blevet bange for at blive for glad. For du har måske oplevet flere gange at det du havde glædet dig til ikke blev til noget alligevel, eller blev ødelagt af din mors/fars drikkeri.

Så der kan være mange ting du har lært mens du levede i misbruget, som nu gør dit liv svært.

Det er vigtig at du får at vide, at du aldrig har været årsag eller skyld i at din mor/far har drukket.

Det er også vigtigt at du får at vide at din mors/fars humør eller problemer ikke er dit ansvar.

Du skal sikkert også bestyrkes i at finde din egen unikke personlighed og opfordres til at sætte grænser og beskytte dig selv, i stedet for at være familien lille redder

4. Voksne børn

Er du voksen, og har haft en opvækst i en familie hvor din mor eller far drak, så vil det ofte have efterladt dig med nogle typiske egenskaber. Når en eller begge forælder har et misbrug, går det ud over de allermeste basale behov som børn har, nemlig forudsigelighed, opmærksomhed, hjælp til følelsesregulering, beskyttelse og omsorg.

Der er mange forskellige reaktioner på det at være voksen barn, men en fælles nævner er at dit selvværd sikkert er lavt.

Andre typiske konsekvenser kan være:

 • Tomhedsfølelse
 • Problemer med at sætte grænser
 • Problemer med selvomsorg
 • Have en følelse af at spille en rolle, som du ikke er
 • Påtage dig for meget ansvar
 • Være overinvolveret i din mor/fars liv
 • Være ekstrem loyal, selvom du måske stadig bliver dårligt behandlet og er frustreret over forholdet til din mor/far
 • Problemer med at tro på andre mennesker
 • Bange for at blive afsløret, fordi du føler en uforklarlig skyld og skam inderst inde
 • Du føler dig anderledes
 • At du skal klare dig selv
 • Perioder med humørsvingninger
 • At du kan skabe drama
 • Ekstrem selvkritisk

Book tid terapi

Du kan herunder selv booke dine tider og lave om i dem frem til 24 timer inden samtalen. Hvis du ønsker at komme i et sammenhængende samtaleforløb, vil jeg foreslå dig at booke flere tider nu, så der ikke kommer til at være for lange pauser mellem samtalerne. Der vil ofte være imellem 1-3 måneders ventetid, hvis du booker fra gang til gang.

Afbudsregler: Afbud skal ske hurtigst muligt og senest 24 timer inden aftalen og bedes meddelt pr. sms til tlf. 60156840. Ved for sent afbud eller udeblivelse afregnes det fulde beløb for den aftalte session. Dette gælder uanset årsag til fraværet.

Inden du går... er du skrevet op til mit nyhedsbrev?

Modtag en gratis kropsafspænding
som lydfil.