webshoppen er under ombygning. Varer kan indtil videre bestilles ved at skrive en mail til psykologkristinahermann@gmail.com

Her kan du købe guidede meditationer

Når du køber en meditation, så hører der i nogle tilfælde flere lydfiler med. Så får du både musikken på en lydfil, og du får i nogle pakker også en affirmation med det samme emne. Meditation er en meget virksom måde at hjælpe dit nervesystem med at falde til ro. Mange mennesker lever i en konstant tilstand af alarmberedskab, og har vænnet sig til daglig stress, indre uro, tankemylder og bekymringstanker.

Når du mediterer, kan du ændre din tilstand, og finde ro. Og du træner din evne til selv at  bestemme hvad og hvornår du vil tænke. Når du er stresset er det tankerne og følelserne der styrer dig.
 
Så længe du bygger videre på dine frygt forestillinger om dig selv, om andre og om dit liv, så bliver du ved med at opleve de samme slags problemer igen og igen. Ved at begynde at meditere dagligt, så vil du komme til at tage kontrollen tilbage over dit indre liv. På denne side finder du meditationer og affirmationer som er designet til dig, som har levet i eller med et misbrug. Alle meditationer har et særligt fokus, som hjælper dig til at få det bedre med dig selv.
 
Meditationerne er guidede, og til hver meditation har komponist og musiker Jens Haubek skrevet og indspillet musik til. Jeg guider dig gennem meditationen. Det som du skal er at forsøge at holde opmærksomheden på det jeg siger. Når du kommer til at tænke på andre ting, så vend hele tiden tilbage til meditationen. Jo mere du bruger din evne til at forestille dig og føle de forskellige følelser, og bevidst ønsker at forestillingerne er rigtige, jo bedre virker de. 
 
Brug meditationen om morgenen og lyt til affirmationen om aftenen, når du går i seng. 
 

Meditation: selvkærlighed

Denne meditation handler om at vække din kærlighed til dig selv. Måske har du svært ved at føle kærlighed til dig selv, men din kærlighed er der. Mange har ikke lært at elske sig selv, og det kan give store problemer i ens eget liv, og i de nære relationer. Det er en forudsætning for et godt parforhold fx at du elsker og drager omsorg for dig selv. Denne meditation viser dig hvordan.

Meditation: afspænding

Denne meditation gennemgår hele kroppen, hvor du bliver guidet til at spænde af i alle muskler i hele kroppen. Den er meget beroligende, og kan bruges hver gang du oplever at du er presset eller stresset. Du skal bare finde et uforstyrret sted, hvor du kan lukke døren i en halv times tid, og lukke verden ude. Når du regulerer dig gennem en afspændingsmeditation, vil du mærke at du får indre ro og fornyet energi.

Meditation: sunde grænser

Denne meditation styrker dit mod, dine færdigheder og din sunde trang til selvbeskyttelse. Det er sundt og helt nødvendigt at sætte grænser. Mange, som har levet i familier med utryghed og misbrug, har oplevet hvordan grænserne var utydelige og i værste fald forbudte. Som voksen kan du nu rette op på den dysfunktion, og lære at mærke og sætte dine grænser på en tydelig måde.

Meditation: forandring

Denne meditation handler om at tage afsked med uønskede tanker, følelsesreaktioner og adfærd, og i stedet skabe en stærk naturlig forankring i de sider af din personlighed som du ønsker at leve ud fra. Det kan fx være at du gerne vil ændre nogle tankemønstre, hvor du dømmer eller kritiserer andre, eller tankemønstre hvor du skræmmer dig selv med de værst tænkelige situationer.

Meditation: Indre ro

Denne meditation styrker og inspirerer dig til at kunne regulere dig selv, når du mærker uro, og guider dig til at forstå hvad den uro kan handle om, og hvad du kan gøre. Du opnår indre ro, når du ved at du er helt som du skal være. Når du forstår dine følelser og reaktioner, og kan hjælpe dig selv igennem situationer uden at undertrykke eller fordømme dig selv.

Morgenmeditation

Morgenmeditationen er en dejlig måde at starte dagen på, hvor du vender din opmærksomhed ind i dig selv, og vælger at gøre dagen god for dig. Når du tager dig godt af dig selv, så giver du meget til andre helt automatisk. Når vi har det skidt bliver vi ofte mere selvcentrerede.