NB! Jeg holder ferie fra d. 10. oktober - 18. oktober

Affirmation: Forandring

Affirmation: forandring
Du kan arbejde bevidst med at ændre adfærd, tanker og følelser gennem affirmationer, så længe det du arbejder med tjener dig bedst. Du kan fx arbejde med at ændre tanker som begrænser dig, fx Jeg dur ikke til det, Jeg kan ikke, jeg er ikke klog nok, det bliver aldrig som jeg ønsker, der er ingen der elsker mig, jeg er ensom og anderledes. Du kan ændre adfærd såsom fx at stoppe med at tale nedsættende og udleverende om andre mennesker, at lave overspringshandlinger og udskyde ting, at lyve, at tale i munden på andre, altid at komme for sent, forskellige former for uansvarlig holdning og handling, at sige ja, selv om du mener nej…evt.
Du kan også ændre gentagende følelsesmæssige reaktioner, hvor du bliver for vred, for jaloux, for såret, mistroisk etc.
Lyt til affirmationen tit og fx inden du falder i søvn. Lydfilen med affirmationen varer en time, og er en indtaling af bekræftelser på at du er i stand til at forandre sider af din adfærd og tanker, til det som du vil ændre. Indholdet bliver gentaget igen og igen. Jo mere du forestiller dig at situationerne allerede er sande, jo mere hjælper du til at din hjerne til at forandre sig positivt. Affirmationer arbejder i din underbevidsthed, og derfor er det godt at lytte til den særligt lige når du vågner eller lige inden du falder i søvn, hvor du er i kontakt med din underbevidsthed.

Når du overvejer at købe onlineprodukter på min hjemmeside, så er det vigtigt at du ved hvordan du downloader produkterne på din computer og din mobil.

Sørg eventuelt for at gardere dig med en IT-kyndig i dit netværk, som kan være behjælpelig med at få filerne på plads.

Det er ikke muligt at få dine penge retur, når du har gennemført et køb, og er begyndt at downloade et eller flere produkter. Så når du først har taget beslutningen om at købe et eller flere onlineprodukter, så er det dit eget ansvar at få det til at fungere på dine maskiner. Grunden til det er, at der findes mange typer tablets, mobiltelefoner, computere og browsere, så kan vi ikke skrive en manual, der vil kunne dække alles behov, og vi kan ikke med garanti være behjælpelig med selve downloadprocessen.

Alle produkter er testet i forhold til at de kan downloades på både mobil, tablet og computere, men hvis du alligevel får problemer, så er du selvfølgelig velkommen til at kontakte os.

79,00 kr.

Inden du går... er du skrevet op til mit nyhedsbrev?

Modtag en gratis kropsafspænding
som lydfil.