SAMTALETERAPI MED BØRN

 

Har barnet været udsat for mobning, har det en mor eller far, der drikker for meget, eller har barnet udviklet angstsymptomer, kan samtaleterapi hjælpe.

Gennem mit arbejde som familiebehandler har jeg mange års erfaring med samtaler med børn. Børn ned til 8-års alderen kan have gavn af samtaler. Jeg bruger ofte tegninger, når jeg taler med børn.

Jeg involverer altid forældrene i det omfang, hvor jeg skønner, at det gavner den terapeutiske proces, barnet er i. Jeg informerer forældrene om, hvordan de bedst muligt kan støtte barnets udvikling.

Samtalen varer omkring 50 minutter.