PARSAMTALER

 

Når kærligheden og samlivet gør ondt, kan det hjælpe med parsamtaler. Ofte er kommunikationen blokeret, og I er holdt op med at lytte til hinanden. Angreb og uvenskab erstatter hengivenhed og accept.

Det kræver overgivelse og mod at få kommunikationen i gang igen. Så længe samtalen mellem jer ikke fungerer, kan problemer ikke løses og tilknytningen mellem jer bliver svagere.

Parsamtaler eller parterapi kan være det første skridt på vejen mod en større opmærksomhed på hinanden og er en hjælp til at bygge op i stedet for at bryde ned.

Det er en stor opgave at forsøge at redde et forhold, som er kørt af sporet. Parforhold aktiverer dybere lag fra vores personlige historie.

 Hvis du fx. som barn er blevet udsat for mange svigt, vil det ofte være sådan, at du vil reagere meget kraftigt på situationer, hvor du oplever, at din partner svigter. Er du ikke klar over det, kan det gå ud over partneren, fordi det virker, som om smerten kommer derfra.

Når I kommer i parterapi hos mig, vil vi arbejde ud fra en metode der bygger på mentalisering og anerkendelse.

Mentalisering handler om at udvikle jeres forståelse for jer selv og for jeres partner. Mange konflikter bygger på egne konklusioner og forudfattede meninger om jeres partners adfærd og hensigter. Terapi hjælper jer til at blive klogere på at se og forstå følelser og tanker bag adfærd hos jer selv og den anden. Du bliver bedre til at se dig selv udefra, og terapien hjælper dig også til at blive bedre til at se din partner ”indefra”.

Anerkendelse skaber tryghed og grobund for igen at kunne knytte bånd, og føle at I er der for hinanden. At blive anerkendt giver en tryg oplevelse af at blive set og forstået.

Parsamtalerne varer 1,5 , 3 eller 5 timer.