NB! Jeg holder ferie fra d. 10. oktober - 18. oktober

Meditationer

Hjertemediation

Hjertemeditationen er en enkel lille meditation med en meget stærk effekt. Den tager kun 6 minutter.
Meditationen hjælper dig til at komme ud af stressende tankemylder og bekymringer og ned til en centrering i kroppen. Du skifter simpelthen sindstilstand. Når dit sind falder til ro, falder din krop til ro. Når du begynder at lave denne meditation dagligt, eller flere gange om dagen, vil du opleve at du kan komme mere til stede i dig selv.

Meditation

Meditation er brugt gennem tusinde år, som metode til personlig udvikling og til at fremme psykologisk velvære. Meditation hjælper når du vil opnå en stærkere kontakt til dig selv. Når du er plaget af indre stress og uro. 

Når dine tanker farer rundt i dit hoved, som om du er i konstant fare. Når du har svært ved at føle glæde og du bruger din tid dagligt på at sørge for alle dine pligter, uden at unde dig selv pauser eller belønning. Hjerneforsker, psykolog og psykiater David Richardsons studier, viser at meditation kan forandre hjernen betydeligt, selv efter korte meditationsforløb. Meditation øger hjernens evne til at regulere din sindstilstand, så du hurtigere kan komme i ro efter at være fanget af ubehagelige indre følelsestilstande. Meditation gør at du bliver bedre til at opleve indre ro og frihed, fremfor at være meget modtagelig for ydre stress påvirkning. 

Når du mediterer, vil du ikke automatisk gå i alarmberedskab ved de mindste ting, fordi meditation reducerer agmygdalas aktivitet. Det betyder med andre ord, at hvis du i en periode mediterer dagligt, så vil du efter relativ kort tid begynde at mærke at du ikke længere befinder dig i daglig emotionelle destruktive følelsesmæssige tilstande med stress, bekymring og angst.

Her på hjemmesiden kan du finde forskellige guidede meditationer til daglig brug. Meditationerne er skrevet af mig, og omhandler særlige temaer, som styrker dig følelsesmæssigt og kognitivt. Musikken er komponeret af musiker Jens Haubek, og lavet specifikt til hver meditation.

Her på hjemmesiden kan du finde forskellige guidede meditationer til daglig brug. Meditationerne er skrevet af mig, og omhandler særlige temaer, som styrker dig følelsesmæssigt og kognitivt. Musikken er komponeret af musiker Jens Haubek, og lavet specifikt til hver meditation.

Affirmationer

Her på hjemmesiden vil du kunne bestille din egen personlige affirmation, eller du vil kunne vælge et tema, som styrker særlige kompetencer og ønskede tilstande, fx selvværd, glæde, frihed etc. 

Affirmationer virker, når du arbejder med dem på denne måde

Vælg tre eller fire områder, som du vil arbejde med. De kan handle om, at du er bange for at blive forladt, at du føler dig ensom, at du har angst for nogle bestemte situationer, bange for hvad andre tænker, ikke føler at du er god nok, at du ikke stoler på dig selv eller andre, at du føler dig som et dårligt menneske, at du ikke tror du kan noget, at alle andre er meget mere interessante end dig, at du snart bliver fyret eller afsløret, at du ikke hører til nogen steder etc.

Hvordan virker de bedst

Det bedste tidspunkt at lytte til affirmationer på er inden du falder i søvn, og gerne mens du sover.

Og igen lige når du vågner fra søvnen. Lige inden du falder i søvn, er der adgang til dit underbevidste og vi kan ændre på dine indre overbevisninger med nye beskeder til dig, som styrker og støtter dig. Udover at lytte til dine personlige udvalgte affirmationer hver aften inden sovetid, så vil det være godt i løbet af dagen at sige nogle af affirmationerne til dig selv.

Eller skriv dem et sted hvor du ser dem. Jo mere du beskæftiger dig med positive affirmationer, jo hurtigere går processen med at optage dem som gode tankemønstre. Lyt til den hver dag/nat i en måned i træk, og mærk forandringen. Vores selvbillede er skabt gennem vores opvækst, og det betyder selvfølgeligt alt i forhold til hvordan du tænker om dig selv, hvad du føler for dig selv, hvordan du lever og hvad du prioriterer. Du har ikke direkte adgang til at ændre på dit selvbillede, bare via en beslutning. Da det handler om en omprogrammering i dit ubevidste, så kræves det, at du repeterer og repeterer det som du ønsker dig over længere tid. Nogle ting kan vi ændre hurtigt, og andre ting kræver en større indsats fra dig. NB Når du begynder at arbejde med dine positive affirmationer, så kan de godt fremkalde en modstand i dig på et tidspunkt. Hvis det skeer, vil du fx finde dig selv i gang med at diskutere affirmationerne og deres udsagn. Det er fordi de begynder at virke. Det er et tegn på at dine gamle overbevisninger prøver at overdøve din nye selvsnak.

 Udover at de gamle negative ting du tidlogere har sagt til dig, bare er en dårlig vane, så har de en funktion som et forsvar mod ting du tidligere er blevet såret over eller som du kan være bange for. Så længe du holder dig selv nede, så kommer du ikke til at stråle, og fylde, og leve og være dig. Derfor vil det kunne virke utrygt at begynde at bryde ud af det gamle selvbillede, på trods af at du ikke har det godt med at tænke dårligt om dig selv. Så selvom du mærker modstand og begynder at sige ”NEJ…sådan er det jo ikke”, så bliv alligevel
ved. DET VIRKER!!!

Din egen personlige affirmation

Din egen personlige affirmation. Lyt til den dagligt. At lytte til positive personlige affirmationer kan ændre dit forhold til dig selv markant. Mange tænker ikke over hvad de går og tænker om sig selv, og hvad værre er, at negative og ukærlige tanker vedligeholder dit lave selvværd. Tanker (om dig selv) er bare tanker. Når de er negative, er de sjældent sande, men det tager vores hjerne ikke stilling til. Ofte tænker de fleste bare det, som tankerne byder dig at tænke. Men tanker er ikke gratis at tænke. Hver tanke er en vibration, som udløser følelser i din krop. Derfor har det meget stor betydning for dit selvværd, din trivsel og dit humør, hvad du tænker. Vores tanker og overbevisninger skaber vores måde at være på. 

Hvis du tror, at de er sande, (hvad de fleste tror), så er det svært ikke at tænke dem til ende og det er også svært at undgå at blive revet med i de følelser, som tankerne vækker i dig. Negative tanker vækker negative følelser. Groft sagt: har du automatiske eller ubevidste tanker om dig selv og dit liv, som er begrænsende, skræmmende, nedladende og negative, så vil det have en stor betydning for dig at få stoppet den måde at tænke og tale til dig selv på. Vores ubevidste tanker har en stor magt over os, og det er en fordel at vide, hvordan vi fungerer. Hvis du begynder at arbejde med positive affirmationer, så vil du begynde at føle og tænke anderledes om dig selv og dine muligheder. Og forandringerne er på vej. Affirmationer er positive bekræftelser, som du kan vælge, og som kan stå i stedet for dine tidlige overbevisninger. De kan ændre dit liv. En affirmation kan f. eks. lyde således: ”For hver dag der går, vokser mit selvværd. Jeg finder hele tiden nye veje til at styrke og elske mig selv, og mit liv bliver, som jeg drømmer om. Jeg tiltrækker kun kærlige, inspirerende og sunde venskaber, og jeg har nemt ved at sige både til og fra, på en konstruktiv og ligeværdig måde”. Eller hvis du konstant er bange for at blive forladt af dem du elsker:” Jeg ved at jeg er elsket. Jeg er tryg ved at modtage og stole på den kærlighed jeg hele tiden lever i. Jeg er elskelig, værdifuld, ønsket og jeg hører til her. Jeg ved og mærker, at jeg er elsket i mit hjerte”.

Du kan bestille din egen personlige affirmation ved at skrive til mig på mail: info@kristina-hermann.dk

Inden du går... er du skrevet op til mit nyhedsbrev?

Modtag en gratis kropsafspænding
som lydfil.