PSYKOLOGER:

Helle Lindgaard er psykolog og forfatter. Helle Lindgaard er specialist i familier med alkoholproblemer, misbrug og pårørende, og har forsket i danske forhold omkring pårørendeproblemer, behandlingseffekt mm.

https://hellelindgaard.dk

Inger Thormann, psykolog og forfatter, har et speciale i følgerne ved anbringelse af børn, når forældre er psykisk syge og/eller er i et misbrug. Har gennem en årrække arbejdet på Skodsborg spædbarnehjem og er forfatter til en lang række bøger om emnet.

https://spaedbarnsterapi.dk/inger-thormann/

Janne Østergaard Hagelquist er grundlægger af Center for Mentalisering. Jane er autoriseret psykolog og godkendt som specialist i børnepsykologi og supervision. Hun har i en årrække arbejdet med behandling af børn, unge og familier, hvor der har været omsorgssvigt, overgreb og/eller vold.

https://www.centerformentalisering.dk

PSYKOLOGER MED SPECIALE INDENFOR PARTERAPI: 

Lone Algot Jeppesen er autoriseret psykolog med en specialist i voksenpsykoterapi. Lone har en solid efteruddannelse i EFT, paruddannelse fra Hedy Schleifer og er uddannet på Center for relationsterapi v Kirsten Seidenfaden. Udover at uddanne psykologer og psykoterapeuter i sin 1- og 2 årige parterapiuddannelse, så giver Lone desuden supervision.

https://www.livsfabrikken.dk/lone-algot-jeppesen/

Center for relationsterapi ved Seidenfaden & Draiby

https://www.relationsterapi.dk/

Hedy Schleifer + Yumi Schleifer | Couples Therapist, Couples Workshops .

https://hedyschleifer.com/

PSYKIATERER:

Henrik Rindom

https://www.psykiatrifonden.dk/viden/diagnoser/misbrug-af-alkohol-og-stoffer/naar-rusen-bliver-livsnoedvendig.aspx

BEHANDLINGSTILBUD TIL UNGE OG VOKSNE, DER ER OPVOKSET I FAMILIER MED MISBRUGSPROBLEMER:

TUBALandsdækkende og gratis tilbud til unge og voksne fra alkoholramte familier, gruppeterapi og individuel terapi.

https://tuba.dk

HJÆLP TIL BØRN:

De små skuldre

De små skuldre er et gratis tilbud til børnefamilier med alkoholproblemer. Tilbuddet henvender sig til børn, unge og voksne som har alkoholproblemer i familien, og indeholder hjælp til forældreskab, forældre-børnekursus, børnegrupper, ungegrupper og voksenbarn grupper

http://www.desmaaskuldre.dk

Børns vilkår

Organisation der har til formål at sikre at børn ikke bliver svigtet. Der er børnetelefonen og forældretelefonen, med anonym gratis rådgivning. Sammen stopper vi svigt.

https://bornsvilkar.dk

KØBENHAVNS KOMMUNALE TILBUD TIL SMÅBØRNSFAMILIER MED MISBRUGSPROBLEMER:

https://familievaerkstedet.kk.dk/artikel/om-kurset

ØKONOMISK STØTTE TIL MISBRUGSBEHANDLING OG PÅRØRENDEBEHANDLING:

De vildeste fugle

Du kan søge økonomisk hjælp til behandling hos fonden De vildeste fugle.  Et socialt initiativ af Michael Falch.

https://www.devildestefugle.dk/

BØGER OM FORSTÅELSE AF ALKOHOLISME:

http://www.drlancedodes.com/

FORFATTERSKAB OG FORSKNING OMKRING BEGREBET “MENTALISERING”:

Peter Fonagy

https://www.ucl.ac.uk/psychoanalysis/people/peter-fonagy

Psychoanalysis Unit 

Research Department of Clinical, Educational and Health Psychology 

University College London 

Gower Street 

London WC1E 6BT 

https://twitter.com/peterfonagy?lang=en

 

Jon Allen

American Psychiatric Association Publishing: https://www.appi.org/about-us

Wiley: https://www.wiley.com/en-dk

http://www.creatingconnections.nl/267.html

https://www.menningerclinic.com/clinicians/contact-us

The Menninger Clinic

12301 S. Main St.

Houston, TX 77035-6207

OM TRAUMER:

Peter A. Levine

https://www.youtube.com/watch?v=fiq0sILHiJs&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/user/somatics1

https://twitter.com/Somatic_Exp_Int

https://traumahealing.org/

https://www.facebook.com/Somatic-Experiencing-Trauma-Institute-SETI-185999151456481/