Individuel Samtaleterapi

Individuel samtaleterapi kan hjælpe ved manglende selvværd, kriser, stress og udbrændthed, sorg, depression, sygdomsforløb, eller hvis du er, eller har været, i en tæt relation til en afhængig.

Følelser og begivenheder, som ikke er forløst og bearbejdet, tapper for energi. Samtalens formål er at give en ny forståelse og afklaring, som kan lede til forandring og udvikling.

Når du søger hjælp hos mig, vil jeg tage udgangspunkt i det problem, du kommer med. Terapisituationen er en mulighed for at fokusere og mærke det, som er lige nu, og som måske gør ondt, gør dig bange og modløs, eller som du er rigtig træt af.

Med afsæt i de tanker og følelser, som opstår undervejs i forløbet, vil terapien lede dig frem til selv at tage beslutninger eller ansvar for forandringer, der virker sande for dig, og som bibringer dig forøget vitalitet og styrke.Individuelle samtaler varer 1 time.

Parsamtaler

Når kærligheden og samlivet gør ondt, kan det hjælpe med parsamtaler. Ofte er kommunikationen blokeret, og I er holdt op med at lytte til hinanden. Angreb og uvenskab erstatter hengivenhed og accept.

Det kræver overgivelse og mod at få kommunikationen i gang igen. Så længe samtalen mellem jer ikke fungerer, kan problemer ikke løses og tilknytningen mellem jer bliver svagere.

Parsamtaler eller parterapi kan være det første skridt på vejen mod en større opmærksomhed på hinanden og er en hjælp til at bygge op i stedet for at bryde ned.

Det er en stor opgave at forsøge at redde et forhold, som er kørt af sporet. Parforhold aktiverer dybere lag fra vores personlige historie.

 Hvis du fx. som barn er blevet udsat for mange svigt, vil det ofte være sådan, at du vil reagere meget kraftigt på situationer, hvor du oplever, at din partner svigter. Er du ikke klar over det, kan det gå ud over partneren, fordi det virker, som om smerten kommer derfra.

Når I kommer i parterapi hos mig, vil vi arbejde ud fra en metode der bygger på mentalisering og anerkendelse.

Mentalisering handler om at udvikle jeres forståelse for jer selv og for jeres partner. Mange konflikter bygger på egne konklusioner og forudfattede meninger om jeres partners adfærd og hensigter. Terapi hjælper jer til at blive klogere på at se og forstå følelser og tanker bag adfærd hos jer selv og den anden. Du bliver bedre til at se dig selv udefra, og terapien hjælper dig også til at blive bedre til at se din partner ”indefra”.

Anerkendelse skaber tryghed og grobund for igen at kunne knytte bånd, og føle at I er der for hinanden. At blive anerkendt giver en tryg oplevelse af at blive set og forstået.

Parsamtalerne varer 1,5 , 3 eller 5 timer.

Familiesamtaler

Du kan komme i samtaleterapi med hele din familie.

Det giver god mening indimellem at invitere hele familien i terapi, når I for eksempel er, eller har været, ramt af afhængighed hos et familiemedlem.
Familieterapi kan også give god mening, når jeg arbejder med et barn eller en ung, hvor familiens mønstre har meget stor indflydelse på barnets trivsel. Alkoholproblemer skaber mønstre og roller i familien og disse mønstre og roller kommer ubevidst til at understøtte og forstærke alkoholmisbruget. Familiesamtaler har den fordel, at I alle får den samme information samtidig, og alle har mulighed for at blive lyttet til, og til at stille spørgsmål.I en familiesamtale vil vi starte med at blive enige om tema og formål med samtalen. Familiesamtalerne foregår altid med respekt for hinanden og med særlig opmærksomhed på børnenes behov.

Kom og lær hvordan din familie kan bryde ud af misbrugsmønstrene, og genfind tryghed og samhørighed.

En familiesamtale varer 1 time og 45 minutter.

 

Samtaleterapi Med Børn

Har barnet været udsat for mobning, har det en mor eller far, der drikker for meget, eller har barnet udviklet angstsymptomer, kan samtaleterapi hjælpe.

Gennem mit arbejde som familiebehandler har jeg mange års erfaring med samtaler med børn. Børn ned til 8-års alderen kan have gavn af samtaler. Jeg bruger ofte tegninger, når jeg taler med børn.

Jeg involverer altid forældrene i det omfang, hvor jeg skønner, at det gavner den terapeutiske proces, barnet er i. Jeg informerer forældrene om, hvordan de bedst muligt kan støtte barnets udvikling.

Samtalen varer omkring 50 minutter.

Pårørende Til Misbruger

Der er meget lidt viden om, hvor voldsomt de nærmeste pårørende til misbruger bliver påvirket af alkoholmisbrug. Der er stadig mest fokus på personen som har alkoholproblemet, både i behandlingsverdenen og i det offentlige rum.

Men ofte har de pårørende det lige så dårligt som alkoholmisbrugeren, og kan have gavn af råd, hjælp til bearbejdning og reparation af følgerne af misbruget.

Hvis du er pårørende, kan du finde en tekst her, der handler specielt om hvordan du typisk vil være berørt af misbruget i din familie, afhængig af måden du er relateret på.  Der er forskel på at være barn, ung eller voksen-barn af en forælder, som har et alkoholmisbrug.

Der er særlige forhold, der gør sig gældende for ægtefæller/ kærester til en misbrugere, og andre særlige udfordringer som er typiske for forældre til en misbruger.

Fælles for alle pårørende til alkoholmisbrugere gælder det dog, at det er smertefuldt og ekstremt belastende.

Ægtefælle/kæreste

Det er ekstremt belastende at leve sammen med et menneske, som drikker for meget.

Du oplever sikkert en hverdag præget af usikkerhed og skuffelser. Jeres forhold er måske præget af uro, skænderier, negative spændinger eller for lange perioder med dræbende tavshed.

Hvis I har børn sammen, vil du sikkert ofte føle at du er alene om ansvaret og omsorgen for jeres børn. Og i parforholdet vil du sikkert også føle at du bliver svigtet.

Du kan hente råd og vejledning helt akut, hvis du lever i et parforhold, hvor der stadig er misbrug. Selvom du er ved at miste håbet, så kan det i de fleste tilfælde skabe forandring, når du stopper med at tage overdreven ansvar for din partner.

Du skal i gang med at sætte sunde grænser, og drage mere omsorg for dig selv.

Hvis du har levet i et forhold med en alkoholmisbruger, og misbruget nu er stoppet, så kan det hjælpe, at få bearbejdet hændelser eller få hjælp til at ændre dine tanke og kontrolmønstre. Du har selv ændret dig mens misbruget stod på, og det er nu på tide at du slipper kontrollen og bekymringerne.

De fleste ægtefæller udvikler det, der hedder medafhængighed. Medafhængighed er et kontrolmønster, der viser sig i at du er overinvolveret i misbrugerens liv, og forsøger at overtage ansvaret for ham/hende, fordi du har mistet tilliden til at han/hun selv kan klare sit liv. Du er blevet som en forælder til din ægtefælle og det giver en masse ubalance som ikke gavner nogen af jer.

Mange ægtefæller/kærester kan udvikle depression hvis ikke medafhængigheden bliver brudt.

Få hjælp til at bryde dit medafhængige mønster, og få livsgnisten tilbage.

 

Forældre til en (alkohol)misbruger

Hvis du har en ung eller et voksen barn, som har udviklet misbrug, så vil den mest typiske reaktion for forældre være, at du ryger tilbage i en aktiv forælderrolle, som dengang hvor dit barn var lille og boede hjemme hos jer. Mange forældre er skrækslagne for på en eller anden måde at være skyldige i misbruget, og forsøger derfor at hjælpe sit voksne barn på alle tænkelige måder.

Desværre vil det der sker ofte være, at du som forælder er blevet medafhængig, og det betyder at du ikke længere kan sætte grænser for hvad du hjælper med. Du mister din fornuft og kommer til at gå med til ting, som overskrider dine grænser. Men fordi du er bange for at give slip, så inddrages du mere og mere i misbruget.

Når man er medafhængig, så hjælper du ikke dit barn til at komme ud af misbruget. Medafhængighed er problembevarende.

Så når din søn/datter flytter hjem til jer, og du betaler gælden, vækker ham/hende om morgenen, skriver jobansøgninger, opdrager og forsøger at puffe dit voksne barn ud i tilværelsen etc., så ser det ud som om at du fjerner årsager, som kunne udløse endnu mere misbrug.

Men det der virkelig sker er at du hjælper ham/hende til at forsætte, fordi konsekvenserne ved misbruget, dem tager du dig af. Så kan misbrugeren (din søn/datter) ikke finde motivationen til at komme ud af sit misbrug.

Misbrugere reagere anderledes på hjælp, end andre, og det er nødvendigt at du få mere indsigt i hvad misbrug skyldes, og hvordan det kan stoppe.

Kom og få vejledning i hvordan du kan hjælpe på en måde som ikke understøtter et forsat misbrug. Og få hjælp og inspiration til at sætte sunde grænser og passe bedre på dig selv, selvom du har et barn der har misbrugsproblemer.

 

Barn og ung i en familie med en far eller mor der drikker for meget

Er du barn eller ung, og har en mor eller far der drikker, så har du akut brug for hjælp. Børn er de eneste, som ikke kan forlade situationen, og I  er også de eneste, som kan risikere at få varige skader af en opvækst i misbrug.

Det er vigtigt at hente hjælp og få viden om hvad du kan gøre.

Har du haft en mor eller far, der har drukket, men som nu er stoppet, så kan det være meget vigtigt at få hjælp til at forstå hvordan det kan have påvirket dig.

Mange børn og unge udvikler fx forsvarsmekanismer, i stedet for at udvikle jeres egen unikke personlighed.

Når man lever i misbrug, har det været nødvendigt for dig at finde nogle måder at overleve på. De forsvarsmekanismer som du brugte mens din mor og far drak, de går ikke væk af sig selv. Det kan betyde at du stadig går og kontrollere din mor/far. At du spekulerer meget og føler dig ansvarlig for andre.

Det kan også være at du har svært ved at tage imod ros, kærlighed og anerkendelse, fordi du er blevet bange for at blive for glad. For du har måske oplevet flere gange at det du havde glædet dig til ikke blev til noget alligevel, eller blev ødelagt af din mors/fars drikkeri.

Så der kan være mange ting du har lært mens du levede i misbruget, som nu gør dit liv svært.

Det er vigtig at du får at vide, at du aldrig har været årsag eller skyld i at din mor/far har drukket.

Det er også vigtigt at du får at vide at din mors/fars humør eller problemer ikke er dit ansvar.

Du skal sikkert også bestyrkes i at finde din egen unikke personlighed og opfordres til at sætte grænser og beskytte dig selv, i stedet for at være familien lille redder.

 

Voksne børn

Er du voksen, og har haft en opvækst i en familie hvor din mor eller far drak, så vil det ofte have efterladt dig med nogle typiske egenskaber. Når en eller begge forælder har et misbrug, går det ud over de allermeste basale behov som børn har, nemlig forudsigelighed, opmærksomhed, hjælp til følelsesregulering, beskyttelse og omsorg.

Der er mange forskellige reaktioner på det at være voksen barn, men en fælles nævner er at dit selvværd sikkert er lavt.

Andre typiske konsekvenser kan være:

·      Tomhedsfølelse

·      Problemer med at sætte grænser

·      Problemer med selvomsorg

·      Have en følelse af at spille en rolle, som du ikke er

·      Påtage dig for meget ansvar

·      Være overinvolveret i din mor/fars liv

·      Være ekstrem loyal, selvom du måske stadig bliver dårligt behandlet og er frustreret over forholdet til din mor/far

·      Problemer med at tro på andre mennesker

·      Bange for at blive afsløret, fordi du føler en uforklarlig skyld og skam inderst inde

·      Du føler dig anderledes

·      At du skal klare dig selv

·      Perioder med humørsvingninger

·      At du kan skabe drama

·      Ekstrem selvkritisk.

PERSONLIG AFFIRMATION  – Bestil din egen personlige affirmation, og lyt til den dagligt.

At lytte til positive personlige affirmationer kan ændre dit forhold til dig selv markant. Mange tænker ikke over, hvad de går og tænker om sig selv. Hvis tankerne er negative og ukærlige tanker kan de vedligeholde dit lave selvværd. Det er muligt at ændre dit tankemønster og styrke dit selvværd.

Tanker er automatiske

Tanker (om dig selv) er bare tanker. Når de er negative, er de sjældent sande, men det tager vores hjerne ikke stilling til.  De fleste af vore tanker er automatiske. Vi tænker som regel ikke over, at vi tænker.

Men tanker er ikke gratis at tænke. Hver tanke er en vibration, som udløser følelser i din krop. Derfor har det meget stor betydning for dit selvværd, din trivsel og dit humør, hvad du tænker. Vores tanker og overbevisninger skaber vores måde at være på. Hvis du tror, at de er sande – og det tror mange – er det svært ikke at tænke dem til ende. Det er også svært ikke at blive revet med i de følelser, som tankerne vækker i dig. Negative tanker vækker negative følelser.

Med andre ord: hvis du har automatiske eller ubevidste tanker om dig selv og dit liv, som er begrænsende, skræmmende, nedladende og negative, vil det have en stor betydning for dig i dit daglige liv. Og det kan være svært selv at stoppe den måde at tænke og tale til dig selv på.

Vores ubevidste tanker har en stor magt over os. Derfor er det en fordel at vide, hvordan vi fungerer. Hvis du begynder at arbejde med positive bekræftelser, i psykologien også kaldet affirmationer, vil du begynde at føle og tænke anderledes om dig selv og dine muligheder. Og forandringerne er på vej.

Positive bekræftelser / affirmationer kan ændre dit liv

Affirmationer er positive bekræftelser, som du kan vælge, og som kan stå i stedet for dine tidlige overbevisninger. De kan ændre dit liv.

En affirmation kan f. eks. lyde således: ”For hver dag der går, vokser mit selvværd. Jeg finder hele tiden nye veje til at styrke og elske mig selv. Mit liv  er , som jeg drømmer om. Jeg tiltrækker kun kærlige, inspirerende og sunde venskaber. Jeg har nemt ved at sige både til og fra på en konstruktiv og ligeværdig måde”.

 

Eller hvis du konstant er bange for at blive forladt af dem, du elsker:” Jeg ved, at jeg er elsket. Jeg er tryg ved at modtage og stole på den kærlighed, jeg hele tiden lever i. Jeg er elskelig, værdifuld, ønsket og jeg hører til her. Jeg ved og mærker, at jeg er elsket i mit hjerte”.

Affirmationer virker, når du arbejder med dem på denne måde:

Vælg tre eller fire områder, som du vil arbejde med.

De kan f.eks. handle om:

 • at du er bange for at blive forladt
 • at du føler dig ensom
 • at du har angst for nogle bestemte situationer
 • at du er bange for, hvad andre tænker
 • at du ikke føler, at du er god nok
 • at du ikke stoler på dig selv eller andre
 • at du føler dig som et dårligt menneske
 • at du ikke tror, at du kan noget
 • at alle andre er meget mere interessante end dig
 • at du snart bliver fyret eller afsløret
 • at du ikke hører til nogen steder

Sådan gør du:

Du kan nu bestille din egen personlige affirmation indspillet med musik.

Skriv en mail til mig på psykologkristinahermann@gmail.com, hvor du beskriver de områder i dit liv, som du gerne vil ændre. Skriv om dine negative tanker. Skriv gerne i hvilke situationer de negative tanker oftest optræder, og hvem eller hvad kan trigge dem. Den koster 1.500 kr.

Indspilningen varer én time. Affirmationen bliver gentaget igen og igen, og spiller nonstop i en time.

Hvordan virker de bedst:

Det bedste tidspunkt at lytte til affirmationer på, er inden du falder i søvn, og gerne mens du sover. Og igen lige når du vågner fra søvnen. Lige inden du falder i søvn, er der adgang til dit underbevidste og vi kan ændre på dine indre overbevisninger med nye beskeder til dig, som styrker og støtter dig.

Udover at lytte til dine personlige udvalgte affirmationer hver aften inden sovetid, vil det være godt i løbet af dagen at sige nogle af affirmationerne til dig selv. Eller skriv dem et sted, hvor du ser dem.

Jo mere du beskæftiger dig med positive affirmationer, jo hurtigere går processen med at  optage dem som gode tankemønstre. Lyt til den hver dag/nat i en måned i træk, og mærk forandringen.

Hvis eller når du mærker modstand

Når du begynder at arbejde med dine positive affirmationer, kan de godt fremkalde en modstand i dig på et tidspunkt. Hvis det sker, oplever du f. eks. at du diskuterer affirmationerne og deres udsagn med dig selv. Det er fordi, de begynder at virke. Det er et tegn på, at dine gamle overbevisninger prøver at overdøve de nye overbevisninger.

De gamle negative ting du tidligere har fortalt dig selv, er en fastgroet vane. De har også været et solidt forsvar mod ting, du tidligere er blevet såret over eller som du kan være bange for. Så længe de hårde tanker er med til at holde dig nede, får du svært ved at stråle, og fylde, at leve og at være dig. Du har været vant til de tanker i mange år, og selvom de er negative, så er de velkendte og føles derfor trygge. Derfor virker det utrygt at begynde at bryde ud af det gamle selvbillede, på trods af at du ikke har det godt med at tænke dårligt om dig selv.

Så selvom du mærker modstand og begynder at sige ”NEJ…sådan er det jo ikke”, så bliv alligevel ved. DET VIRKER!!