INDIVIDUEL SAMTALETERAPI

 

Individuel samtaleterapi kan hjælpe ved manglende selvværd, kriser, stress og udbrændthed, sorg, depression, sygdomsforløb, eller hvis du er, eller har været, i en tæt relation til en afhængig.

Følelser og begivenheder, som ikke er forløst og bearbejdet, tapper for energi. 
Samtalens formål er at give en ny forståelse og afklaring, som kan lede til forandring og udvikling.

Når du søger hjælp hos mig, vil jeg tage udgangspunkt i det problem, du kommer med. Terapisituationen er en mulighed for at fokusere og mærke det, som er lige nu, og som måske gør ondt, gør dig bange og modløs, eller som du er rigtig træt af.

Med afsæt i de tanker og følelser, som opstår undervejs i forløbet, vil terapien lede dig frem til selv at tage beslutninger eller ansvar for forandringer, der virker sande for dig, og som bibringer dig forøget vitalitet og styrke.

Individuelle samtaler varer 1 time.