FAMILIESAMTALER

 

Du kan komme i samtaleterapi med hele din familie.

Det giver god mening indimellem at invitere hele familien i terapi, når I for eksempel er, eller har været, ramt af afhængighed hos et familiemedlem.

Familieterapi kan også give god mening, når jeg arbejder med et barn eller en ung, hvor familiens mønstre har meget stor indflydelse på barnets trivsel. Alkoholproblemer skaber mønstre og roller i familien og disse mønstre og roller kommer ubevidst til at understøtte og forstærke alkoholmisbruget. Familiesamtaler har den fordel, at I alle får den samme information samtidig, og alle har mulighed for at blive lyttet til, og til at stille spørgsmål.I en familiesamtale vil vi starte med at blive enige om tema og formål med samtalen. Familiesamtalerne foregår altid med respekt for hinanden og med særlig opmærksomhed på børnenes behov.

Kom og lær hvordan din familie kan bryde ud af misbrugsmønstrene, og genfind tryghed og samhørighed.

En familiesamtale varer 1 time og 45 minutter.