HJÆLP DIG SELV GENNEM FLYSKRÆK

Her på siden finder du fire forskellige øvelser:

1. Find dine ressourcer
2. Skab kontakt til dine følelser
3. Berolig dig selv
4. Få jordforbindelse

Alle øvelserne er en hjælp til dig, der har flyskræk.

Om de fire øvelser:

Du har mange flere ressourcer at trække på, end du måske umiddelbart tror. Det er vigtigt at blive bevidst om dem, for de hjælper dig, når du går i gang med at arbejde dig igennem din flyskræk. Også dine følelser skal du lære at kunne genkende – hvis du lærer følelsen af angst endnu bedre at kende, vil du i sidste ende kunne slippe angsten.

Undervejs i arbejdet har du behov for at kunne berolige dig selv. Derfor er det en god idé at finde frem til det, der vil hjælpe lige præcis dig. Prøv også at udføre jordforbindelsesøvelsen de næste 14 dage. Øvelsen genopretter balancen, og du vil opleve, hvordan du langsomt føler dig stærkere og mere rolig.

De fire øvelser er nogle af dem, du vil komme til at arbejde med på vores kurser. Du kan finde mange flere øvelser i bogen Du kan flyve – Lær at håndtere din flyskræk.

Øvelse ♦ FIND DINE RESSOURCER

Skriv dine INDRE ressourcer op på en liste enten i din notesbog eller på et stykke papir.

Det kan for eksempel være ressourcer som:

Viljestyrke, humor, tålmodighed, robusthed, mod, evnen til at bede om hjælp, evnen til at motivere

eller lignende …

Ud for hver ressource skriver du herefter svarene på dette spørgsmål:

• Hvordan vil denne ressource kunne hjælpe mig i situationer, hvor jeg er angst?

Lav derefter en liste over dine YDRE ressourcer. Det kan for eksempel være ressourcer som:

Bogen Du kan flyve, apps eller lignende med guidede mindfulness-øvelser, en ven, kabinepersonalet, musik, bøger, personlige mantraer, at bevæge sig i flyet, medpassagererne

eller lignende..

Ud for hver ressource skriver du herefter svarene på dette spørgsmål:

• Hvordan kan og vil du bruge din ydre ressource som støtte til at overvinde din flyskræk?

Øvelse ♦ SKAB KONTAKT TIL DINE FØLELSER

Dine følelser oplever du i kroppen.

Hvor i kroppen oplever du angsten? Hvordan føles det i kroppen? I hvilke situationer oplever du angst, udover flyangst?

Hvad gør du, når du oplever flyangst? Prøver du at flygte, går du helt i frys, prøver du at kæmpe dig ud af følelsen, drikker du alkohol eller noget andet?
Hvis du skal måle flyangstfølelsen fra 1-10 i forhold til intensitet, hvor intenst oplever du så følelsen, når 1 er ‘næsten ikke’ og 10 er ‘meget intenst’ i de situationer, du beskrev før?

1 ——————————————————-10

Hvordan har du det med at vise, at du er angst? Hvad tror du, andre tænker om dig, når de oplever, at du er angst?

Prøv at udføre denne øvelse flere gange med nogle dages mellemrum – og især umiddelbart efter, du oplever at have angst. Jo bedre du er til at registrere, hvor intens følelsen er, desto bedre bliver du også til at registrere, hvad der ledte op til følelsen.

Øvelsen skal du se som et redskab til at blive bevidst om dig selv. Skriv dine svar ind i en notesbog, hver gang du udfører øvelsen. For hver gang du udfører den, bliver du bedre til at registrere, hvor angst du er, og hvordan det føles, og du vil komme til at lære dig selv bedre at kende.

Øvelse ♦ BEROLIG DIG SELV

I denne øvelse skal du ikke tænke på selve flyvesituationen og din flyangst. Her skal du fokusere på andre situationer i din hverdag, hvor du føler dig stresset, angst eller følelsesmæssigt presset. Det kan være en enkelt episode, du har oplevet, eller det kan være svære situationer, du ofte oplever at stå i.

Beskriv situationen eller situationerne:

Hvad gør du typisk for at bevare roen i situationen? Det kan være, at du tæller til 10, at du går væk fra situationen, at du giver dig selv en kort pause, trækker vejret dybt og prøver at holde fast i din fornuft, så følelserne ikke overtager.
Hvilke aktiviteter finder du oftest ro ved? Det kan være at tale med en god ven, at gå en tur, at motionere, lytte til musik, være i naturen, at sige fornuftige ting til mig selv.
Hvad gør du typisk, når en følelsesmæssigt belastende eller krævende situation er overstået? Hvordan finder du tilbage til din balance?
Hvordan forbereder du dig, når du ved, at du er på vej ind i en anspændt situation, hvor du måske vil have svært ved at fastholde roen?
Tal med din partner eller dine venner om, hvordan de beroliger sig selv i situationer, som er følelsesmæssigt belastende og udfordrende. Hvad gør de typisk for at bevare roen?

• Hvad gør du for at genfinde din ro, efter at du har været udsat for en følelsesmæssig overbelastning?

• Kan du bruge nogle af de strategier, du bruger til hverdag, eller nogle af dine venners eller din partners strategier, når de skal berolige sig selv, i forhold til når du skal ud at flyve?

Tænk over og skriv ned, hvordan du kan bruge dine egne eller din partners eller dine venners beroligende strategier i forløbet

Under forberedelsen af flyveturen:

Undervejs på flyveturen:

Efter flyveturen:

Øvelse ♦ FÅ JORDFORBINDELSE

Fra første gang du udfører øvelsen, hjælper den dig til at finde ro via jordforbindelsen. Mange mennesker mister jordforbindelsen, når de er angste, og det betyder, at din krop er ude af balance, og at du er ude af balance i forhold til kroppens tyngdepunkt. Du kan have oplevelsen, at du gynger rundt, eller at du slet ikke er til stede i kroppen, og det er derfor vigtigt at genetablere din jordforbindelse. Når din krop mærker gulvet under sig, og du kan være til stede med alt, hvad du oplever, styrker du din kontakt til kroppen. Med en god jordforbindelse giver du dig selv et fundament og en styrke til at kunne reparere på tidligere oplevelser af angst.

Ved at arbejde dagligt med denne lille jordforbindelsesøvelse vil du i løbet af 14 dage til en måned opleve, at du får mere ro og styrke. Når du har opnået en god jordforbindelse, er du ikke så nem at slå ud af balance.

Sæt dig på en stol, hvor du kan sidde med en rank holdning. Læg hænderne på dine lår, eller lad dem holde om den nederste del af din mave.
Placer dine fødder i gulvet foran dig med en hoftebreddes afstand. Mærk forbindelsen til gulvet under dine fodsåler.
Luk øjnene, hvis du har lyst, eller hold øjnene åbne uden at fokusere på noget.
Prøv at være opmærksom på, om du kan mærke energi forskellige steder i kroppen.
Mærk, om der er energi i dine ben eller i dine arme. Måske kan du mærke energi nede i fødderne eller i dine hænder.
Energi kan opleves, som om der er en sitren eller prikken, eller må- ske oplever du det som varme eller noget, som strømmer frit inde i dig. Uanset hvordan det opleves, så vær i fornemmelserne.

Det eneste, du skal gøre, er at fokusere på det, som er.

Sid bare stille, og mærk dig selv lige nu.

Denne enkle øvelse vil hver dag opleves forskelligt. Nogle dage vil du opleve, at der er forskel på højre og venstre side af kroppen, og andre dage vil du mest mærke den øverste del af din krop og ikke dine ben og fødder. Jordforbindelsesøvelsen er helt fundamental, for at du kan regulere dit system.

(Med inspiration fra Peter A. Levine, Helbredelse af Traumer, 2005)