Kontakt mig for køb af bogen
SMS: 60156840
Mail: info@kristina-hermann.dk
Eller…

Omtale af bogen “Du er ikke alene” af Kristina Hermann:


– Livstilsmagasinet, januar 2016


– Tidsskrift for Psykoterapi. Nr. 3. Oktober 2015


Boganmeldelse i DCAA skrevet af tidligere generalsekretær i DCAA Richard Islandi;

Titel: Du er ikke alene – En opvækst med alkoholproblemer.
Forfatter: Cand psyk. Kristina Hermann. Kristina Hermann har i dag egen praksis i København, – desuden har hun en fortid som ledende familieterapeut på Danmarks største private behandlingscenter for misbrugere. Siden år 2000 har Kristina arbejdet med pårørende til alkoholikere.
Forlag: muusmann´ forlag.

Med sin nye bog begaver Kristina Hermann os læsere med længe savnet dansk litteratur på et af misbrugsområdets mest oversete områder, – ACA problematikken.
(ACA står for Adult Children of Alcoholics, – Voksne Børn af Alkoholikere).
Bogen henvender sig hovedsagelig til voksne som er vokset op i et alkoholiseret hjem, hvilket som oftest medfører visse vanskeligheder senere i livet, – ”hvorfor reagerer jeg som jeg gør, – uhensigtsmæssigt, – både for mig selv og mine omgivelser ?” – ”hvorfor har jeg svært ved at være glad og tro på livet og det gode i at være til ?” – ”hvorfor har jeg et nærmest sygeligt behov for tryghed i mit voksenliv, – hvorfor tør jeg ikke så meget som andre ?” er blot nogle af de spørgsmål som rigtig mange ACAere kommer til at stille sig selv som voksne, vel at mærke hvis der tages hul på barndommens svigt.
Bogen belyser på fornemste vis rigtig mange af de problematikker som Voksne Børn af Alkoholikere udsættes for, og samtidig får vi den tiltrængte vejledning til, – gennem øvelser og andres historier, – at komme bedre ud på den anden side, og med en væsentlig større forståelse af hvorfor det gik os som det gjorde. Det selvværd som du mistede et sted på rejsen i familien med alkoholproblemer får du gennem bogen en mulighed for at genetablere, – troen på og trygheden ved dine medmennesker kan genopstå når du begynder at arbejde konstruktivt med de ar som opvæksten har påført dig.
Undertegnede har, ved at læse bogen, for første gang, – i min egen ædruelighed som nu har varet i 25 år nærmest ubrudt, – indset hvor ubehandlet min Voksen Barn problematik egentlig har været i alle årene. Som alkoholiker, – hvilket jeg i øvrigt som barn forsvor nogensinde at skulle blive, – har jeg udelukkende koncentreret mig om at forblive ædru og arbejde med min alkoholisme, så skulle det hele nok flaske sig, – men med Kristine Hermanns bog indser jeg, – og sikkert med mig tusindvis af andre ædru alkoholikere som selv er opvokset i alkoholiserede hjem, – at vi så sandelig også har behov for at lære den side af os selv bedre at kende, – og til dette formål er bogen formidabel.
Richard Islandi , – tidligere generalsekretær i DCAA og afdelingsleder på nogle landets største behandlingscentre.


Boganmeldelse v/ Kristian Kristiansen i Agitatoren, august 2015

Vi må lige ha’ et ord sammen, du.
Lige nu vender et barn sig angst og søvnløst i sengen. Fordi det ved, at om lidt skal det unævnelige endnu en gang finde sted. Manden, der kommer op på hendes værelse under foregivelse af at ville sige godnat til hende. De har en hemmelighed sammen, siger han. Han kalder sig ved forskellige navne; navnene er undertiden fremmede. Hendes angst er derimod kun alt for velkendt.
Og om lidt, når det hele er overstået, og han er gået, og hun falder i søvn, er der alligevel ingen hvile i den, for hun savner den hovedpude, der kan tage af for faldet. Hun er en lille pige, der aldrig har kendt til sådan noget som helt almindelige børne-bekymringer. Når natten er væk, er der altid en ny dag, som truer. Hun skal være taknemlig. Det sker, at han først bliver fuld op ad dagen.
Det er hårdt at skulle leve op til at være voksen, når man slet ikke er det. Det er hårdt at skulle skjule så store partier af éns liv. Hun kan godt føle sig lidt alene henne i skolen. En stille pige, kalder de hende. Hvis de kendte hende bedre, ville de vide, at der var en grund til det.
Det er også hårdt at være den, der står alene tilbage, når tingene bare sker. Det er hårdt ikke bare at være nøglebarn, men også at have mistet nøglen til sit liv og sin tryghed. Det er alligevel hårdt at skulle give afkald på dét liv. At skulle give slip.
Kender du dét barn? Var det dig, hun sendte sit stille nødråb, måske spurgte om vej, og var du der mon for hende? Vedkendte du dig hendes mørke ordløshed? Har du forstået, at i det øjeblik hun kigger ned i afgrunden, stirrer den hende bundløst tilbage i øjnene?
Er du dén, der svigtede dét barn? Er jeg selv så meget bedre? Er vi ikke begge skyldige, en del af problemet? Hvilke spørgsmål skal vi stille, hvis vi gerne vil være en del af løsningen i stedet?
Eller er det altsammen noget, vi bare ikke taler om?
Den altfor oversete danske forfatter Knud Hjortø (1869-1931) bemærker noget så rammende:
“Dansk beskedenhed er intetsteds mere påfaldende, end når talen er om, hvad vi drikker. Vore alkoholister reklamerer ikke med deres druk; de drikker sig ihjel stræbsomt, men bramfrit.”
Anderledes er det med ofrene, de nære relationer generelt: vennerne og kollegerne. Og de helt nære: konerne og børnene. Børnene frem for alt. Her er ingen stræbsomhed, ingen hast med bramfriheden. Her vil ties. Her vil bies.
Voksne børn af alkoholikere er en upåagtet udsatte-gruppe. Rockmusikeren og -poeten Michael Falch skriver i sit forord til en ny bog, at selvom deres baggrunde aldrig er helt identiske, kan man alligevel pege på en række fællestræk “i de problemer, som /de/ senere … kommer til at opleve som invaliderende …”.
“Du er ikke alene,” hedder bogen, og den er skrevet af Kristina Hermann, der er psykolog og tidl. leder af familiebehandlingen på Behandlingscenter Tjele. Hun har i dag egen praksis, hvor hun siden 2000 har hjulpet pårørende til alkoholikere.
Der er tale om en – rimelig – letlæst selvhjælpsbog, som kun skal have de bedste anbefalinger med på vejen herfra. Og selvom bogens primær-publikum som allerede nævnt er voksne børn af alkoholikere, er der også stof, substans og viden at hente for alkoholbehandlere, sundhedspersonaler og socialrådgivere. Bogens psykologiske øvelser vil kunne hjælpe mange til fx at være/blive sin egen omsorgsfulde forælder, og der er også par-øvelser at finde i bogen.


– Socialrådgiveren, August 2015


Læs her et lille udsnit af den positive vurdering bogen får I lektørudtalelsen:

En fin bog som vil være til stor hjælp for mange ramte, idet forfatteren virkelig forstår problemerne og skriver, så folk vil føle sig forstået.

Om andre bøger om voksne børn af alkoholikere, skriver lektøren:
Helle Lindgård skriver om emnet i ‘Voksne børn fra familier med alkoholproblemer’, men den er skrevet for fagpersoner, hvor Hermanns bog er til den ramte selv.

Til bibliotekaren:
Bogen er ret tyk og tætskrevet, så den kræver noget, men er ikke svær at læse. Da der desværre er en stor målgruppe, bør den købes alle steder.


– Kristina i morgenradio i Thorshavn den 8. juni 2015 Klik på billedet for at høre!


– Villabyerne 21. maj 2015