NB! Jeg holder ferie fra d. 10. oktober - 18. oktober

Tre systemer i din hjerne

Dette blogindlæg er skrevet i et forsøg på at vise dig det særlige ansvar du har overfor dig selv og dit liv i dag som voksen. Med den opvækst du har med dig, har du været særlig belastet, og alle de mønstre som har beskyttet dig og har haft en funktion da du voksede op, er ikke gode for dig nu som voksen. Mønstrene går ikke væk af sig selv, men de går væk, hvis du gør en indsats.

Utryg tilknytning i din opvækst efterlader dig med tre særlige kendetegn.

Når du er vokset op i et hjem, hvor der har været for meget alkohol og sandsynligvis også psykiske problemer hos dine forældre, så har du været udsat for uforudsigelige og skræmmende brud i kontakten til dine forældre. Du har højst sandsynligt haft ubehagelige oplevelser som ikke er blevet bearbejdet og repareret, og disse situationer kan have efterladt dig med traumer, som handlede om at du ikke kunne stole på dine forældres omsorg. Det er der ingen børn der kommer umærket ud af. Tilknytningstraumer opstår efter situationer, hvor du sikkert har været overladt alene med stærkt ubehagelige følelser som angst, sorg og tristhed, skuffelse, forvirring og forladthedsfølelse.

De tre kendetegn kommer fra tre systemer i hjernen, som er blevet negativt påvirket. Det er dit belønningssystem, dit alarmberedskab og din hukommelse.

Dit belønningssystem er ikke blevet tilstrækkeligt stimuleret som barn. Børn bliver motiveret og stimuleret til læring og udvikling, blandt andet gennem forældres belønning gennem smil, knus, berøring, opmuntring og positive engagement.

I dag, som voksen kan det betyde at du ikke ser dine egne sejre, fremskridt, din succes og du har svært ved at opfatte og tro på andre menneskers ros, anerkendelse og kærlighed til dig.  I stedet for at det er dit indre belønningssystem som driver dig frem, så er det din angst for ikke at være perfekt, og angst for at blive fundet for let.

Det betyder, at lige meget hvor meget du i virkeligheden ønsker det, så lukker du automatisk af overfor belønning, og således forbliver du i en indre tilstand af ikke at tro at du er særlig god til noget, og at du ikke er betydningsfuld for andre.

Dit alarmsystem er blevet overstimuleret som barn, pga graden af uforudsigelighed, manglende afstemning med dig, manglende reparation af svigt og situationer der har såret eller skræmt dig. Du har ikke fået hjælp til at komme ud af angsten og bekymringerne.

Det betyder at den bedste måde du kunne beskytte dig selv, var at være konstant på vagt. Det betyder i dag, at du stadig er i et forhøjet alarmberedskab. Du føler dig hurtigt udsat for svigt og kritik, og kan reagere med mistro og frygt, hver gang noget ikke går efter planen. Du kan opleve at være ret ufleksibel, omkring begivenheder, og samvær med andre, fordi du er styret af dit alarmberedskab, og ikke af din lyst og tillid.

Din hukommelse er præget af den stress du har levet i som barn.

Børn fra familier med tryghed, vil ofte have en sammenhængende, farverig fortælling om deres opvækst og liv, i modsætning til voksne der har en opvækst i et hjem med misbrug. Der er ofte større huller i deres hukommelse, og deres livshistorie kan virke spag, usammenhængende og farveløs. Mange kan slet ikke huske noget fra deres opvækst fra før de startede i skole. Der vil også være en tendens til at det som du husker særligt er de traumatiske hændelser.

Jeg remser ikke dette op for at gøre dig ked af det og nedslået, men for at understrege, at ved en særlig indsats, kan du hjælpe dit sind ud af de negative konsekvenser fra din opvækst.

I min bog ”Du er ikke alene”, er en række øvelser, som du med sikkerhed kan få gavn af, og måske forstår du bedre nu, hvorfor netop du skal arbejde særligt med at berolige dig selv, meditere, elske dig selv, drage omsorg for dig, arbejde med at udvikle din mentaliseringsevne og dit selvværd og fx bruge affirmationer for at tilvænne dig selv meget mere glæde og kærlighed dagligt. Det kommer desværre ikke af sig selv.

Det gode ved hele dette stykke selvudviklingsarbejde er, at det faktisk er muligt at forandre vores hjerne og vores sind.

Jeg sender dig de bedste ønsker om at blive fri fra gamle forsvar og negative forventninger, så du kan være dig og folde alt det gode ud du rummer.

Inden du går... er du skrevet op til mit nyhedsbrev?

Modtag en gratis kropsafspænding
som lydfil.