NB! Jeg holder ferie fra d. 10. oktober - 18. oktober

Hvordan finder jeg en god partner?

Dette blogindlæg handler om de røde og grønne flag du skal tage alvorligt i valget af en kærlighedspartner.

Røde flag er signaler og adfærdstræk du ikke må overhøre, hvis du ønsker at være i et kærlighedsforhold hvor du bliver respekteret, og med tiden vil kunne blive tryg.

Når du er opvokset i hjem med utilstrækkelig omsorg fra dine forældres side, vil du med stor sandsynlighed kunne vælge en partner i voksenlivet, som har nogle adfærdstræk der desværre minder om den behandling du blev udsat for som barn. Og du vil også have udviklet en for stor tolerance i forhold til at blive dårligt behandlet, og tro at det nok er et livsvilkår, – i hvert tilfælde for dig.

Men det er ikke et livsvilkår. Det var det i din opvækst, men nu er du voksen, og kan begynde at gøre noget andet end forsat at tolerere svigt og dårlig behandling.

En del af mine klienter kommer i terapi for at finde ud af hvorfor de bliver ved med at falde for personer, som viser sig at være ukærlige, og for at finde nøglen til at gøre noget nyt.

Men de ved ikke hvad de skal kigge efter.

Hvis du gerne vil opleve et kærlighedsforhold, så hør her:

Der er to vigtige ting du skal være opmærksom på, for ikke igen og igen at ende i et parforhold, med en partner, som ikke er god ved dig.

  1. Kend forskel på Røde flag eller grønne flag i adfærden hos en evt. partner.

             Vær opmærksom på hvad du faktisk mærker og opfanger, i mødet med et nyt menneske.

Det er vigtigt at du ikke overser eller negligerer nogle af disse adfærdstræk, som du om lidt kan læse under ”Røde flag”. Mange af mine klienter kan, når de spoler filmen tilbage til de første møder med en partner, huske at der faktisk har været nogle ting, som gjorde dem ondt eller utryg eller som lød dysfunktionelt, men fordi de også følte sig set, og længtes så meget efter kærlighed, så overså de betydningen af de dårlige signaler.

Tag dit indre kompas alvorligt. Også selvom det nok vil betyde at du skal afbryde den kontakt, som lige var begyndt at give dig energi og glæde.

Røde flag hos en partner:

At ord og handlinger ikke hænger sammen

At du bliver afvist, ugyldiggør dig og nedgør din betydning

Dine grænser bliver ignoreret

Du får ikke en undskyldning, når du bliver såret

Din sårbarhed bliver brugt imod dig

Forventer at du giver og giver

Går ikke på kompromis, for din skyld

Presser dig følelsesmæssig for at få sin vilje

Er kritisk og negativ overfor andre mennesker

Du føler dig magtesløs og forvirret i relationen

Får dig generelt til at føle dig utilstrækkelig

Grønne flag hos en partner:

Du føler dig accepteret som du er

Du møder ærlighed og autencitet hos partneren

Ord og handlinger hænger sammen

Din partner siger undskyld/tager ansvar, hvis du er blevet dårligt behandlet, eller er blevet såret

Din sårbarhed bliver behandlet med respekt og omsorg

Viser sin egen sårbarhed

Sætter selv grænser og respektere dine grænser

Udtrykker sine behov tydeligt

Støtter dig i din udvikling

Gør sig umage for at forstå dig

Får dig til at føle dig tryg

Inspirerer dig til at udvikle dig

Den andet vigtige ting ift. at kunne opleve et kærlighedsforhold:

  • Lær dig selv godt at kende.

Øv dig i at mentalisere. Vær nysgerrig på din indre verden. Det gør du ved dagligt at være interesseret i hvordan du lige har det.

Lav gentagende tjek ind med dig selv ift. hvad du føler og hvad du har behov for. Når du opdager/mærker din stemning, dine følelser og behov, så kald det ved navn. Fx følelsen: ”Jeg føler mig forladt” eller ”bange”, overset etc. Giv dig selv lov til at føle det du føler

Mentaliser omkring det som du mærker. Forsøg at forstå sammenhængen mellem den betydning noget har, og så den følelse det udløser i dig.

Dette vil hjælpe ift. tydelighed omkring hvem du er, og hvad du har brug for. Selvomsorg og god mentalisering er helt nødvendige kompetencer i et kærlighedsforhold.

Inden du går... er du skrevet op til mit nyhedsbrev?

Modtag en gratis kropsafspænding
som lydfil.