NB! Jeg holder ferie fra d. 10. oktober - 18. oktober

Når dine forældre drikker  – Forslag til hvordan du kan forholde dig til din forælders alkoholisme, og samtidig passe på dig selv.

Når du kommer fra en opvækst med en eller begge forældre med alkoholproblemer, så er du sandsynligvis vant til at være sammen med ruspåvirkede mennesker. Du har været vant til at se dine forældre og sikkert andre i dine forældres omgangskreds, enten når de har drukket eller mens de drikker. Selvom det næsten altid opleves som meningsløst at være sammen med et fuldt menneske, så kan du være så vant til det, at du slet ikke tænker på hvor skadeligt det er for dig.

Det medfører ofte, at du kan komme til at gentage den slags samvær, selvom du undervejs lider og bagefter er frustreret og ked af det. Kvaliteten af den slags samvær er meget lav. Når du er sammen med en fuld person kan det ofte føles kedeligt, dumt, upassende, utrygt, meningsløst, respektløst og ukærligt. Ting, som bliver sagt i en ruspåvirket tilstand, kan du ikke regne med. Personen, der er påvirket, er ikke sig selv, og vil efterfølgende måske slet ikke kunne huske situationen.  

Som barn og evt. også som teenager af alkoholiske forældre, havde du meget lidt indflydelse på dit liv. Du havde svært ved at reagere på det, du blev budt. Du er voksen nu.

Som voksen kan du begynde at stille dig selv spørgsmålene:

 • Hvad jeg byder mig selv?
 • Hvad mener jeg er rimeligt, at jeg skal stå model til?
 • Hvad skal/vil jeg involveres i?
 • Hvad vil jeg være vidne til?
 • Hvordan ønsker jeg at blive behandlet?
 • Hvor går de sunde og rimelige grænser for, hvor mit ansvar ligger, og hvor mine forældres ansvar ligger? 

De fleste forældre som drikker, vil have en tendens til at opføre sig uansvarligt overfor sig selv og overfor deres børn. Det betyder ofte at du som barn, ung og nu voksen presses til at overtage mere og mere ansvar for dine forældres problemer. Det kan omfatte alt lige fra dine forældres følelsesmæssige problemer, til økonomiske eller praktiske problemer.

At tage ansvar for dig selv som voksen

I dette blogindlæg vil du få rådgivning og anvisning til hvordan jeres samvær kan foregå på meget mere dine præmisser. Formålet med blogindlægget er, at hjælpe dig til at få skabt nogle sunde grænser for hvilke situationer, du skal acceptere. Jeg vil også give dig nogle vigtige betragtninger om de skadelige konsekvenser ved relationen til en aktiv alkoholiker.

Mit håb er, at du kan få øje på en vej i samværet, hvor du forhåbentlig først og fremmest kan passe på dig selv.

Alkoholisme kan standses, men ikke helbredes

Alkoholisme er en alvorlig sygdom, som består både af en psykisk og en fysisk dimension.

Den psykiske del handler om, at mennesker som bliver afhængige, ændrer karakter på en lang række punkter, og til sidst vil de pårørende ikke længere kunne genkende personen. Personer, der drikker for meget, vil efterhånden blive ekstremt selvoptagede. Stoffet alkohol påvirker hjernen og personligheden på en måde, så omgangen med familien og andre bliver præget af svigt, mangel på ægte engagement, mangel på empati og indlevelse samt følelsesmæssig manipulation.

Den fysiske del handler om, at alle indre organer gradvis ødelægges, dele af hjernen ødelægges, og hukommelsen svækkes. Når kroppen er blevet afhængig af alkohol, så får personen abstinenser, der kun forsvinder ved at drikke alkohol.

Alkoholafhængige benægter for det meste, hvor stort problemet er, og er ikke motiverede til at stoppe med at drikke

Alkoholisme kendetegnes ved følgende 5 punkter:

 • Psykisk besættelse – den afhængige tror, at alkohol hjælper på alt.
 • Kontroltab – den afhængige kan ikke styre sit forbrug.
 • Sygdommen udvikler sig over tid – man kan godt være alkoholiker og passe et arbejde i starten af sygdomsudviklingen.
 • Benægtelse – den afhængige tror ikke, at andre kan se sygdommen og tror, at det går godt, trods dårlige oplevelser.
 • Ændring af personligheden – den afhængige kan opføre sig pinligt, benægter, har humørsvingninger, udsætter aftaler, bliver en anden person, skjuler sit forbrug, er ikke nærværende og begynder at huske dårligt.

Denne liste med symptomer er vigtigt for dig at kende. Jeg vil gerne understrege, at du ikke selv kan ændre på din mors eller fars alkoholproblem. Dine forældres alkoholproblemer forsvinder ikke f.eks. ved at du fjerner alkohol i hjemmet. Det hjælper heller ikke, at du forsøger at kontrollere situationer eller ved at du hjælper med alt muligt.

Mennesker med alkoholproblemer kan godt få medlemmer af deres familie til at føle sig skyldige. De er eksperter i, at få andre mennesker til at føle, at de er årsagen til drikkeriet i forskellige situationer. Men det er ikke nogens skyld. Alkoholafhængige drikker, fordi de er afhængige. Sygdommen skal behandles af professionelle. Og sygdommen kan ikke helbredes, men den kan standses. Det betyder, at mennesker som først har udviklet afhængighed, aldrig vil kunne drikke alkohol igen.

Du er ikke ansvarlig for dine forældres trivsel

Alle børn, der er vokset op i et hjem med alkoholmisbrug, vil før eller siden forsøge at hjælpe deres alkoholiske far eller mor. Nogle børn hjælper med at være små voksne og tage ansvar. Nogle børn hjælper med at være søde og sjove og prøve at få stemningen til at være hyggelig og god. Nogle børn reagerer ved at gå i ét med tapetet og ikke belemre deres forældre med problemer. Endelig må nogle børn bære skylden for alle mulige fejl og uheld i hjemmet.

Disse roller kaldes for Heltebarnet, Klovnebarnet, Det glemte Barn og Syndebukkebarnet. Disse roller bliver ofte så indgroede, at du som voksen fortsat ser dig selv på en bestemt måde. Du forsøger måske også fortsat at hjælpe dine forældre på en bestemt måde. Men det hjælper ikke, fordi problemet ikke kan elskes eller hjælpes væk. Ligesom et brækket ben ikke heler medmindre det får den rette behandling, så forsvinder dine forældres alkoholproblemer ikke uden professionel hjælp. Du er IKKE årsag til din mors eller fars alkoholproblem, og du er heller ikke løsningen. Også selvom du måske hele tiden tænker på hvordan du ændre på det eller løse det.

De skadelige virkninger af at vokse op med alkoholmisbrug

Indtil din mor eller far er indstillet på at gå i behandling, vil samværet været påvirket meget af den skygge, som alkoholismen kaster ind over familien.

Du oplever måske skyggen som:

 • en evig angst for druk og upassende opførsel til kommende fester, højtider  og store familiebegivenheder.
 • som tavshed, fordi alle situationer med alkoholpåvirkning er blevet et tabu. Familien forsøger at komme videre, uden at se sig tilbage, men hvert enkelt familiemedlem føler sig såret, utryg, ensom, vred, ked af det, skamfuld og magtesløs over for alkoholikeren.
 • som den isolation, der begynder at indfinde sig mellem familien og den øvrige omverden. Venner falder fra og folk holdes på afstand. Børn holder op med at tage venner med hjem, fordi de ikke ved hvordan det vil være derhjemme.

Jo længere tid alkoholismen får lov til at udvikle sig, jo mørkere og større skygge kaster den over dig og din familie.

Du kan passe på dig selv og sætte dine egne grænser

Hvis du er voksen nu og du har andre voksne søskende, så kan I måske tale sammen om, hvilke grænser I vil sætte overfor jeres alkoholiske far og/eller mor. Om hvordan I ønsker at blive behandlet.

Samvær og telefonsamtaler med ruspåvirkede mennesker giver ingen mening. De siger mange dumme ting, og kan ikke huske samtalen bagefter.

Du kan beslutte dig for:

 • at spare dig selv for samværet med fulde folk.
 • at du vil ikke tale med din far eller din mor i telefon, når han eller hun er fuld.
 • at du ikke vil være sammen med din far eller mor, når han/hun drikker.
 • at du ikke kan eller vil lade dine forældre passe dine børn, så længe de ikke har håndteret deres alkoholproblem.
 • at du ikke skal eller vil høre om dine forældres interne og personlige problemer. De må søge hjælp hos andre voksne eller professionelle terapeuter.

Støtte udefra og din egen hjælp til selvhjælp

Det er sørgeligt, frustrerende og belastende at være i familie med en alkoholiker. Du har brug for voksne, som du kan stole på. Ved at søge hjælp og tale med nogen, som kender til at være vokset op i en familie med alkoholproblemer, hjælper du dig selv med din egen helbredelse. Du hjælper dig selv til at få det bedre.

Den, der drikker, skaber et tabu i familien. Derved kan alkoholikeren forhindre familien i at sætte en stopper for drikkeriet. Derfor vil familier med alkoholmisbrug opleve, at alkoholikeren kan reagerer med alt fra dårlig stemning og tavshed til farlige og voldelige reaktioner, når drikkeriet bliver bragt på bane.

Selvom din mor/ far eller hele din familie efterhånden er stoppet med at kunne tale ordentligt sammen, så har du brug for et rum til at tale om alt det, du har oplevet og hvad det gør ved dig i dag. Opsøg hjælp, enten i grupper af andre voksne børn, eller find en psykolog, som har specialiseret sig i voksne børn af alkoholikere. Det vil hjælpe dig med at håndtere de emotionelle traumer, genopbygge dit selvværd og blive glad(ere).

Du KAN godt få et godt liv, selvom din familie måske aldrig kommer ud af alkoholproblemerne.

Inden du går... er du skrevet op til mit nyhedsbrev?

Modtag en gratis kropsafspænding
som lydfil.